Voorwaarden

Kleinopslag huurbox huisregels:

NIET ROKEN, GEEN VUUR - ZORG DAT U BUITEN DE OPENINGS TIJDEN NIET IN HET GEBOUW BENT

1. De Box is alleen een opslag-faciliteit.
2. Het is niet toegestaan zich buiten de openingstijden in de Boxen unit te bevinden.
3. Het is niet toegestaan toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, hallucinerende middelen, aan bederf onderhevige zaken of levende have in de opslagruimte op te slaan of te laten verblijven.
4. Uw toegangspas is strikt persoonlijk, voorkom misbruik.
5. Indien u de toegangs-code bent vergeten dient u zich persoonlijk bij de vestigings-manager te melden. Uw toegangspas kan niet op een andere manier verkregen worden.
6. Gebruik voor uw eigen toegang uw eigen toegangspas.
7. Zie erop toe dat anderen niet met u "meeliften".
8. Voorkom schade aan de toegangsdeur en uw voertuig. De toegangsdeur gaat na het herkennen van uw toegangpas omhoog.
9. De maximale snelheid in en om het gebouw is 5 km/uur, stapvoets dus.
10.Gebruik alleen het door KLEINOPSLAG geleverde slot op uw opslagruimte. Het is niet toegestaan een extra slot op uw opslagruimte aan te brengen.Aanschafprijs slot en twee sleutels 15,20 Euro
11. Bij niet tijdig betalen of verlaten van uw opslagruimte wordt uw opslagruimte geblokkeerd en worden de extra kosten in rekening gebracht.
12.Het afvoeren van vuil en afval uit deze faciliteit is uw verantwoordelijkheid. Bij nalatigheid worden de kosten van deze verwijdering aan de huurder doorberekend, met een minimum vanĀ  20,= euro
13.Uw opgeslagen goederen zijn verzekerd door uw inboedel verzekering,dit gebeurt niet automatisch door kleinopslag.
14.Laat geen transportwagens achter in uw opslagruimte.
15.Gebruik alleen in geval van calamiteiten de nood-telefoon.
16.Rapporteer schade aan opslagruimte en andere onrechtmatigheden aan de vestigingsmanager.
17.Na het uitchecken dient u de opslagruimte leeg, schoon en zonder slot achter te laten.
18.Zorg dat andere huurders geen last ondervinden:

* Zet de motor van uw voertuig uit
* Voer uw afval af
* Geen huisdieren
* Geen geluidsoverlast.